Gadgeten innehöll ett fel

tisdag 10 januari 2012

Socker blir kol m h a svavelsyra

Ta en titt på filmen och läs sedan nedan.


Sammanfattning:
Socker innehåller kolatomer.
Varje sockermolekyl har 12 kolatomer (C12H22O11).
Svavelsyran gör att sockret omvandlas till kol, koldioxid och kolmonoxid.
Det blir varmt.
En kemisk reaktion har skett.


Följande info är hämtad från KRC :
Den viktigaste orsaken till att man bör vara försiktig vid försöket är att det bildas mycket kolmonoxid.

Man bör därför arbeta i dragskåp. Summaformeln för tre tänkbara reaktioner ges nedan:
C12H22O11 + 10 H+ + 2 ½ O2 -> 16 H2O + 12C
C12H22O11 + 10 H+ + 8 ½ O2 -> 16 H2O + 12CO
C12H22O11 + 10 H+ + 14 ½ O2 -> 16 H2O + 12CO2
Den första formeln ger kol, den andra kolmonoxid och den tredje koldioxid. Som framgår av formlerna behövs mer och mer syre för varje exempel och eftersom det inte finns tillräckligt med syre kommer de första två reaktionerna att dominera. Svavelsyre är starkt dehydratiserande. Det är orsaken till att reaktionen startar. Svavelsyrans vätejoner reagerar då med hydoxylgrupperna i sockret och bildar vatten. Då frigörs värme som sedan utlöser oxidationsreaktionerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar